header
 
einde einde einde einde
 
Home

Algemene inschrijvingsvoorwaarden en inlichtingen

Schrijf voor alle opleidingen in via www.vicoginschrijvingen.be

Telefonische inlichtingen op 09 225 37 34 of via e-mail naar pedic@vsko.be 
Probeer zeker in te schrijven uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de cursus. Pas dan kan PEDIC je inschrijving tijdig correct verwerken. 
OPGELET: de uiterste inschrijvingsdatum voor een "Dag van..." vind je terug op het inschrijvingsformulier voor dat initiatief!!
Bij inschrijving voor een reeks worden de deelnemers verwacht voor alle sessies.

Afgelastingen

Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaald programma, behoudt PEDIC zich het recht voor om dat programma af te gelasten. De geïnteresseerden zullen tijdig verwittigd worden.

Betaling

PEDIC bezorgt na afloop van de nascholing een digitale factuur aan de dienst boekhouding van de school. 

Betaal tijdig je factuur op rekeningnummer 448-7620751-44 om onnodige kosten te vermijden. Maak daarbij gebruik van de gestructureerde mededeling.

Annulatie

Geldig annuleren kan enkel door uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de opleiding het secretariaat van PEDIC schriftelijk te verwittigen (via fax, e-mail of post). Bij latere annulatie wordt de school verzocht om de volledige bijdrage te betalen.

Terugstortingen

Terugstortingen kunnen niet gebeuren in geval van afwezigheid of verontschuldiging voor enkele sessies. De volledige bijdrage dient betaald te worden.

Schrijf voor alle opleidingen in via www.pedic.be, tabblad inschrijven, tenzij anders vermeld.

Niet Akkoord Akkoord