header
 
einde einde einde einde
 
Home

Dagen van BaO-BuBaO

Overzicht "Dagen van" 2016-2017

Los van het nascholingsaanbod dat in het drieluik werd uiteengezet, vinden er voor het basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs nog activiteiten plaats die gericht zijn op bepaalde specifieke doelgroepen.
Denk bijvoorbeeld aan de leerkrachten bewegingsopvoeding of de zorgcoördinatoren.

Voor dat aanbod wordt er ook steeds een publicitaire folder digitaal uitgestuurd vanuit deze website en via PEDIClicks.

Dagen van 2016-2017